Search
Generic filters
Exact matches only
kodak

تاره ترین مقالات

WHAT THEY SAY ABOUT US

گالری کتابِ پدربزرگ، یک کتابفروشی ست که در محلِ قناتِ بهجرد شهر بردسیر نفس می کشد و نفس می بخشد. محل احداث این کتابفروشی در قدیم، مغازۀ یک پدربزرگ خیّر بوده است و هنوز سایۀ مهربان این پدربزرگ –هرچند در قید حیات نیست- بر سر این کتابفروشی احساس می شود.