Search
Generic filters
Exact matches only
pishkhan1
پر فروش ترین
  • پر فروش ترین
  • جدیدترین
پیشنهادات پدربزرگ
مهارت فردی
  • مهارت فردی
  • رمان
  • داستان کوتاه
kodak
گالری کتابِ پدربزرگ، یک کتابفروشی ست که در محلِ قناتِ بهجرد شهر بردسیر نفس می کشد و نفس می بخشد. محل احداث این کتابفروشی در قدیم، مغازۀ یک پدربزرگ خیّر بوده است و هنوز سایۀ مهربان این پدربزرگ –هرچند در قید حیات نیست- بر سر این کتابفروشی احساس می شود.